Powłoki antykorozyjne

 
Nakładanie powłok antykorozyjnych różnymi technologiami. Własne laboratorium, nadzorowanie parametrów fizyko-chemicznych.

Proces malowania kataforetycznego KTL

✔ Automatyczna linia taktowa, zanurzeniowa
✔ Przygotowanie powierzchni: fosforanowanie cynkowe
✔ Maksymalne gabaryty malowanego elementu 2500 x 1100 x 500mm
✔ Maksymalna masa pojedynczego wsadu 400kg
✔ Zakres grubości powłoki: 15-30μm
✔ Kolor czarny RAL 9005
✔ Odporność korozyjna do 1000h na panelach wzorcowych wg. normy PN-EN ISO 9227:2012
✔ Bieżąca kontrola jakości każdej partii oraz ciągły nadzór nad procesem w laboratorium chemicznym.

Proces cynkowania elektrolitycznego - linia bębnowa

✔ Automatyczna linia taktowa
✔ Cynkowanie elementów o średnicy od 3mm i długości do 300mm
✔ Zakres grubości powłoki 5-15μm
✔ Pasywacja biała oraz żółta
Odporność korozyjna w bębnie do 96h wg. normy PN-EN ISO 9227:2012
✔ Stały nadzór nad procesem laboratorium analitycznego

Proces cynkowania elektrolitycznego - linia zawieszkowo-bębnowa

✔ Automatyczna linia taktowa
✔ 
Maksymalne gabaryty cynowanych elementów 1500 x 1000 x 300mm
✔ 
Maksymalna masa pojedynczego wsadu 300kg
✔ 
Zakres grubości powłoki w 5-15μm
✔ 
Pasywacja biała oraz żółta
✔ Odporność korozyjna na zawieszkach do 240h wg. normy PN-EN ISO 9227:2012

Proces malowania proszkowego

✔ Nakładanie powłok metodą elektrostatyczną
✔ Przygotowanie powierzchni: dedykowana farba podkładowa KTL
✔ Realizacja zróżnicowanych wielkości partii produkcyjnych
✔ Stosowane farby: epoksydowe, poliestrowe, poliestrowo-epoksydowe w palecie barw RAL i NCS.
✔ Maksymalne gabaryty malowanych elementów 2000 x 1000 x 600mm

Proces malowania mokrego

✔ Nakładanie farb metodą hydrodynamiczną i pneumatyczną
✔ Maksymalne gabaryty wsadu 5000 x 2000 x 1500mm
✔ Przygotowanie powierzchni: śrutowanie lub farba podkładowa KTL
✔ Kontrola jakości każdej partii produkcyjnej pod względem wyglądu i grubości powłoki
✔ Technologia nakładania powłoki zgodna z normą PN-EN ISO 12944

Proces przygotowania powierzchni – śrutowanie

✔ Oczyszczarka komorowo-wirnikowa
✔ 
Stosowany śrut staliwny, kulisty, niskowęglowy
✔ 
Maksymalne gabaryty wsadu 2000 x 1500 x 1500mm
✔ 
Proces spełnia wymagania normy oceny powierzchni PN-ISO 8501

Laboratorium

✔ Nadzór parametrów fizyko-chemicznych linii produkcyjnych oraz właściwości nakładanych powłok antykorozyjnych
✔ komora solna o pojemności 1000l, umożliwiająca wykonanie badań korozyjnych wg. większości norm łącznie z testem VDA

Wykonanie badań powłok:
✔ Badanie w komorze solnej Liebisch Labortechnik 1000l wg: PN-EN ISO 9227,DIN 50021, ASTM B117, VDA 621-412
✔ Badania przyczepności powłok wg PN-EN ISO 2409
✔ Badania twardości powłok wg PN-EN ISO 15184
✔ Badanie grubości powłoki na podłożach metalowych wg PN-EN ISO 2178 i nie metalowych DIN EN ISO2360
✔ Badanie barwy wg np. DIN 5033, ASTM D2244
✔ Badanie połysku wg np. DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523
✔ Badanie udarności powłok, uderzenie kulą wg ASTM D 2794, DIN EN ISO 6272, PN-EN ISO 6272-2
✔ Badanie wytrzymałości powłok, gięcia na trzpieniu stożkowym wg ASTM D 522, ASTM D 1737, DIN EN ISO 6860, PN-EN ISO 6860

Trwa edycja strony