Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedsiębiorstwem istniejącym od 1989r. Zatrudniamy ponad 240 osób z dużym doświadczeniem i umiejętnościami zawodowymi, których poziom ciągle podnosimy, chcąc sprostać wymaganiom klientów i współczesnego rynku. Rozszerzamy ofertę asortymentową naszych wyrobów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Dbamy o wysoką jakość naszych wyrobów.
0
ton przetworzonych surowców dziennie
0
krajów eksportu
0
m² powierzchni zakładu
0
pracowników

Certyfikaty

Procesy realizowane w firmie POMEL Sp. z o.o. udokumentowane są przez wdrożony zintegrowany system zarządzania zgodny z ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001, a ich doskonalenie nakierowane jest na zapobieganiu wadom i marnotrawstwu.

Naszym celem jest utrzymanie wiarygodności Klientów oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Na bieżąco monitorujemy zmiany w regulacjach prawnych aby zapobiegać powstawaniu ryzyka, do którego może dojść wskutek działalności firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich kwestii związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii stanowisk pracy. Przeprowadzamy analizy efektywności procesów pod kątem eliminacji marnotrawstwa oraz ograniczenia ich potencjalnie negatywnego wpływu na środowisko.
Wprowadzamy nowe technologie oraz inwestycje w środki techniczne zapewniające zwiększenie wydajności i realizację wewnętrznych programów środowiskowych.
Wspieramy działania podejmowane przez władze samorządowe i społeczność lokalną w zakresie ochrony środowiska.

ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
IQNET ISO 9001:2008
Świadectwo spawalnicze
Certyfikat wiarygodności Creditreform
Polityka firmy

Trwa edycja strony